Teknologiateollisuus irtautuu valtakunnallisista työehtosopimuksista

Teknologiateollisuus on ilmoittanut irtautuvansa valtakunnallisista työehtosopimuksista ja tavoitteekseen on asetettu paikallisen sopimisen lisääminen. Samalla on perustettu uusi yhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat vastaamaan liiton sopimista työehtosopimuksista jatkossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Teknologiateollisuus ei enää jatkossa neuvottele valtakunnallisista työehtosopimuksista, mutta uusi yhdistys voi niistä neuvotella. Yritysten, jotka haluavat jatkossa olla mukana valtakunnallisissa sopimuksissa, on liityttävä uuden yhdistyksen jäseniksi. … >>>

Korona pandemia ja talouden taantuma

Kriisi on aina myös mahdollisuus – on vanha sanonta, joka pitää paikkansa myös Korona-pandemian suhteen. Vaikka Korona on pistänyt tuhansien yritysten liiketulokset pakkaselle ja ajanut monia yrityksiä konkurssiin, niin talouden taantumassa on aina myös yrityksiä, jotka pystyvät säilyttämään elinvoimaisuutensa ja elpyvät muita nopeammin. Miten ne siinä onnistuvat? Näillä yrityksillä on lähes aina yksi yhteinen nimittäjä … >>>

Palvelutarjontamme laajenee ja organisaatiomme vahvistuu

MABCO saa täydennystä jo ennestään vahvaan asiantuntijatiimiinsä, kun logistiikan asiantuntija Niko Hiukka aloittaa MABCOssa Senior Consultant -tehtävässä lokakuussa.   MABCO teki reilu vuosi sitten selvityksen Suomen teollisuusyritysten strategisia asiantuntijapalveluja koskien. Selvityksessä keskityimme erityisesti palveluihin, jotka tyypillisesti ovat asiakkaan omien strategisten ydinosaamisten rajamaastossa eli voivat olla joko asiakkaan itse tekemiä tai strategisen kumppanin toimittamia palveluja. Yksi … >>>

Tavoitteena maailman luokan kunnossapito vai tavoitteen mukaisen tuotannon varmistaminen?

Teollisuusyrityksissä käydään säännöllisesti sisäistä keskustelua siitä, mikä on oikean suuruinen panostus tuotantolaitteiden ja -kiinteistöjen peruskunnossapitoon ja tarvittaviin korvausinvestointeihin. Useimmissa yrityksissä tätä päätöksentekoa ohjaa vahvimmin kvartaali -pohjainen tuloksentekokyky, eivätkä niinkään pitkäjänteisen tuotanto-omaisuuden hallinnan tarpeet. Mutta toimitaanko silloin omistajan vai toimivan johdon etujen mukaisesti – onko tähän olemassa oikeaa vastausta? Yksi vastaus löytynee siitä, mikä on omistajan … >>>

Onko ulkoistus uhka vai mahdollisuus?

Teollisuudessa 1990-luvun alkupuolella ja uudemman kerran 2010-luvun vaihteessa oli vahva tuotantolaitosten kunnossapidon ulkoistusbuumi. Vastaava ulkoistusaalto on ollut viime vuosina käynnissä julkisen sektorin eri toiminnoissa, varsinkin terveys- ja vanhustenhoitopalveluissa.  Keskeisimmät ulkoistukseen ajavista syistä niin teollisuudessa kuin julkisella sektorilla ovat olleet paine toimintojen kustannusten laskemiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Julkisella sektorilla yhtenä syynä on ollut myös varmistaa palveluiden … >>>

Mabcon palvelutarjonta on laajentunut

Teimme keväällä kattavan selvityksen asiakkaidemme asiantuntijapalvelutarpeista operatiivisen toiminnan tuottavuuden ja  kustannustehokkuuden kehittämisessä sekä muutoksenhallinnan läpiviennissä. Selvityksen tuloksena selkeästi uutena alueena nykyisten asiantuntijapalveluidemme rinnalle nousivat asiakkaidemme HR-asiantuntijapalvelutarpeet mm. seuraavista syistä: Noususuhdanteen seurauksena kilpailu osaavista henkilöresursseista on kiristynyt, joka luo uusia haasteita rekrytointeihin, palkkausjärjestelmäkehitykseen, työsuhdejuridiikan ja työehtosopimusten hallintaan sekä työyhteisön kehittämiseen Yritys- ja liiketoimintakauppojen määrä on vahvassa … >>>

Omaisuudenhallintajärjestelmän hankinta – lähtötiedot kuntoon ennen valintaprosessia

Nykyaikaiset kunnossapidon omaisuudenhallinnan tietojärjestelmät tarjoavat laajan paketin eri toiminnallisuuksia helpottamaan kunnossapidon suunnittelua ja ohjausta. Ennen järjestelmän valintaa on tärkeää hahmottaa yrityksesi järjestelmäarkkitehtuurin ja toimintamallien jo ennalta asettamat rajat toiminnallisuudelle. Onnistuneen omaisuudenhallinnan työkalun käyttöönotto edellyttää huolellisten kotiläksyjen tekemistä ennen järjestelmän valintaprosessia. Tehokas omaisuuden ohjaus ja hallinnointi organisaatioissa on olennaista, jotta sen arvo voidaan hyödyntää riskien ja … >>>

Nousukausi häämöttää – onko yrityksesi valmis?

Suomen Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja eri pankkien ekonomistit ennustavat tasaisesti kiihtyvää maailman talouden kasvua, mutta Suomen osalta kasvuennusteet ovat merkittävästi maltillisimpia EU-alueen verrokkimaihin verrattuna. Ensimmäisiä varovaisia merkkejä vientimme kasvusta on ilmassa, mutta todellinen käänne voi tapahtua nopeastikin maailmantalouden kehityksen seurauksena. Mutta onko teollisuutemme valmis orastavaan kasvuun? Jos katsotaan hieman peruutuspeiliin ja viimeiseen 30 vuoteen, niin … >>>

Voiko yritys menestyä ilman konkreettista strategiaa?

Sadat Suomessa toimivat teollisuusyritykset ovat tiedottaneet kiihtyvällä vauhdilla YT-neuvotteluista, joukkoirtisanomisista, liikevaihdon merkittävästä laskusta, tulosten painumisesta negatiivisiksi ja huonoista markkinanäkymistä. Onneksi Suomesta kuitenkin löytyy myös yrityksiä, joka ovat pystyneet kasvattamaan myyntiään ja parantamaan tulostaan myös talouden taantumassa. Nämä yritykset viestivät myös usein positiivisista markkinanäkymistä. Yksi luonnollinen syy näiden yritysten positiiviseen kehitykseen saattaa olla normaali kysynnän kasvu, … >>>

Teollisuuden tuottavuusloikka

Viimeisen vuoden ajan on käyty mielenkiintoista keskustelua Suomen hallituksen alkusyksystä 2015 esittelemästä ”10 %:n tuottavuusloikkaa” koskevasta tavoitteesta. Taloussanomat uutisoi joulukuussa 2015 varsin osuvasti, että talouden tuottavuusloikka tuskin onnistuu hallituksen konstein: ”Loikan ottavat yritykset, jos kukaan. Loikka vaatii uusia tuotteita ja tuotantotapoja, vanhasta luopumista, riskien ottamista ja onnistumista”. Suomen hallituksen viestinnässä sekaannusta on myös aiheuttanut terminologian … >>>