Mabcon palvelutarjonta on laajentunut

Teimme keväällä kattavan selvityksen asiakkaidemme asiantuntijapalvelutarpeista operatiivisen toiminnan tuottavuuden ja  kustannustehokkuuden kehittämisessä sekä muutoksenhallinnan läpiviennissä. Selvityksen tuloksena selkeästi uutena alueena nykyisten asiantuntijapalveluidemme rinnalle nousivat asiakkaidemme HR-asiantuntijapalvelutarpeet mm. seuraavista syistä: Noususuhdanteen seurauksena kilpailu osaavista henkilöresursseista on kiristynyt, joka luo uusia haasteita rekrytointeihin, palkkausjärjestelmäkehitykseen, työsuhdejuridiikan ja työehtosopimusten hallintaan sekä työyhteisön kehittämiseen Yritys- ja liiketoimintakauppojen määrä on vahvassa … >>>

Omaisuudenhallintajärjestelmän hankinta – lähtötiedot kuntoon ennen valintaprosessia

Nykyaikaiset kunnossapidon omaisuudenhallinnan tietojärjestelmät tarjoavat laajan paketin eri toiminnallisuuksia helpottamaan kunnossapidon suunnittelua ja ohjausta. Ennen järjestelmän valintaa on tärkeää hahmottaa yrityksesi järjestelmäarkkitehtuurin ja toimintamallien jo ennalta asettamat rajat toiminnallisuudelle. Onnistuneen omaisuudenhallinnan työkalun käyttöönotto edellyttää huolellisten kotiläksyjen tekemistä ennen järjestelmän valintaprosessia. Tehokas omaisuuden ohjaus ja hallinnointi organisaatioissa on olennaista, jotta sen arvo voidaan hyödyntää riskien ja … >>>

Nousukausi häämöttää – onko yrityksesi valmis?

Suomen Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja eri pankkien ekonomistit ennustavat tasaisesti kiihtyvää maailman talouden kasvua, mutta Suomen osalta kasvuennusteet ovat merkittävästi maltillisimpia EU-alueen verrokkimaihin verrattuna. Ensimmäisiä varovaisia merkkejä vientimme kasvusta on ilmassa, mutta todellinen käänne voi tapahtua nopeastikin maailmantalouden kehityksen seurauksena. Mutta onko teollisuutemme valmis orastavaan kasvuun? Jos katsotaan hieman peruutuspeiliin ja viimeiseen 30 vuoteen, niin … >>>

Voiko yritys menestyä ilman konkreettista strategiaa?

Sadat Suomessa toimivat teollisuusyritykset ovat tiedottaneet kiihtyvällä vauhdilla YT-neuvotteluista, joukkoirtisanomisista, liikevaihdon merkittävästä laskusta, tulosten painumisesta negatiivisiksi ja huonoista markkinanäkymistä. Onneksi Suomesta kuitenkin löytyy myös yrityksiä, joka ovat pystyneet kasvattamaan myyntiään ja parantamaan tulostaan myös talouden taantumassa. Nämä yritykset viestivät myös usein positiivisista markkinanäkymistä. Yksi luonnollinen syy näiden yritysten positiiviseen kehitykseen saattaa olla normaali kysynnän kasvu, … >>>

Teollisuuden tuottavuusloikka

Viimeisen vuoden ajan on käyty mielenkiintoista keskustelua Suomen hallituksen alkusyksystä 2015 esittelemästä ”10 %:n tuottavuusloikkaa” koskevasta tavoitteesta. Taloussanomat uutisoi joulukuussa 2015 varsin osuvasti, että talouden tuottavuusloikka tuskin onnistuu hallituksen konstein: ”Loikan ottavat yritykset, jos kukaan. Loikka vaatii uusia tuotteita ja tuotantotapoja, vanhasta luopumista, riskien ottamista ja onnistumista”. Suomen hallituksen viestinnässä sekaannusta on myös aiheuttanut terminologian … >>>