Palvelut

MABCO keskittyy konsultointipalveluissaan valmistavan teollisuuden ja energiantuotantolaitosten operatiivisten toimintojen objektiivisiin nykytilaselvityksiin, konkreettisten kehitysratkaisujen määrittämiseen, tuottavuuden parantamispotentiaalien realistiseen arviointiin ja tehokkaaseen muutosjohtamiseen. Toimimme myös pääomasijoittajien apuna osto- ja myyntikohteiden
arvottamisessa, riskinarvioinneissa ja haltuunotoissa.

Laaja-alainen osaamisemme operatiivisesta teollisuus- ja palveluliiketoiminnasta ja innovatiivinen, ratkaisukeskeinen kehitystyömme sekä asiantuntijoidemme henkilökohtaiset kokemukset muutosprojektien johtamisesta mahdollistavat yksilölliset asiakaskohtaiset ratkaisut, strategisen erottautumisen kilpailijoista ja operatiivisen kilpailukyvyn kestävän kehityksen.

Strateginen kehitys

 • Liiketoimintaympäristö-, asiakas- ja kilpailija-analyysit
 • Yritys- ja liiketoimintastrategiat
 • Tuotantostrategiat
 • Kunnossapitostrategiat
 • Tuotanto-omaisuuden hallinta
 • Palveluliiketoimintastrategiat
 • Tuote- ja myyntistrategiat
 • Mentorointipalvelut

slidercOperatiivisen toiminnan ja tuottavuuden kehitys

 • Tuotannon, käytön, kunnossapidon ja hankinnan nykytilaselvitykset
 • Operatiivisen toiminnan johtaminen ja kehitys Operatiivisten
 • toimintamallien ja –prosessien sekä organisaatioiden kehitys
 • Alihankinnan hallinta ja kehitys
 • Varaosavarastojen hallinta ja kehitys
 • Kunnossapidontieto järjestelmä-projektien tuki
 • Ulkoistus- ja sisäistysprojektit
 • Mentorointipalvelut

sliderbPalveluliiketoiminnan  ja myynnin kehitys

 • Liiketoimintaympäristö-, asiakas- ja kilpailija-analyysit
 • Liiketoiminta- ja kilpailukyky analyysit
 • Operatiivisen toiminnan tuottavuuden ja kustannus tehokkuuden kehitys
 • Palvelujen kehitys, tuotteistus ja kaupallistaminen
 • Myynnin ja asiakaspalvelun johtaminen ja kehitys
 • Toimintajärjestelmien kehitys ja pystytys
 • Mentorointipalvelut

sliderbHenkilöstöpalvelut (saatavana vain Suomen kohteisiin)

 • Työsuhdeasiat ja -juridiikka
 • Henkilöstöanalyysit ja henkilöstön integraatio
 • Rekrytointiprosessi
 • Palkkausjärjestelmäkehitys
 • Esimiesvalmennus ja työyhteisön kehittäminen
 • Muutosturva- ja sopeuttamispalvelut

Carve Out-, integraatio- ja muutosprojektien toteutus

 • Ostokohteen operatiivisen toiminnan ja tuottavuuden kehityspotentiaaliarviointi
 • Yritysostojen ja liiketoiminta kauppojen hinnoittelun ja riski- arvioinnin tuki
 • Carve Out- ja integraatio- projektien suunnittelu, budjetointi ja resursointi
 • Kehitys- ja muutosprojektien toteutussuunnittelu
 • Toteutusprojektien johtaminen ja toteutuksen tukipalvelut
 • Toiminta- ja IT-järjestelmien kehitys ja pystytys
 • Määräaikainen toimitusjohtajajuus- ja muut johdontukipalvelut
 • Mentorointipalvelut