Valikko Sulje

He antoivat kunnon potkun liikkeellelähtöön

”Aloitimme käyttö- ja kunnossapitotoiminnan nykytilaselvityksen vuonna 2019. Sen lopputuotoksena oli K&K-käsikirja. Siihen on kirjattu, miten pyöritämme jatkossa voimalaitosten, lämpökeskusten ja verkon käyttö- ja kunnossapitotoimintoja entistä tehokkaammin ja systemaattisemmin.”
”Valtaosa normaalista kunnossapidosta perustuu etukäteen mietittyihin toimintatapoihin. Halusimme saada päätöksenteon taustaksi tutkittua tietoa ja välttää turhia työvaiheita. Tavoitteena oli pistää kuriin villiä ja suunnittelematonta ”hep hep” -toimintaa. Silloin töitä tehdään liian kevyillä tiedoilla ja nopeilla päätöksillä.
Kun töitä ei ole etukäteen tarpeeksi mietitty, lopputulos voi olla kallis ja huono ja töitä joudutaan ehkä korjaamaan jälkikäteen.
Tavoitteena oli myös parantaa riskienhallintaa ja löytää mahdollisten riskien juurisyyt.”

”Nyt on meneillään käsikirjan toimenpiteiden toteutus. Ennen koronaa saimme asioita hyvin eteenpäin, mutta sittemmin koulutusten järjestäminen etänä koronan takia sekä yrityksen tekemät isot kaupat ovat aiheuttaneet aikataulupaineita. Kaikesta huolimatta homma etenee. Valmista pitäisi tulla parin vuoden kuluttua. Seuraavan kerran MABCO arvioi joulukuussa, miten olemme edistyneet muutoksen tekemisessä.”

”Tähän mennessä käsikirjan hyödyt ovat näkyneet siinä, että kevyesti suunniteltuja ”hep hep” -hommia esiintyy tosi vähän.”
”Tärkeintä muutostyössä on henkilöstön sitoutuminen. Ulkopuolisen tuen lisäksi tarvitaan paikallista ymmärrystä, jotta työ saadaan kyseiseen yritykseen sopivaksi. Tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä, että jaksetaan pari, kolme vuotta työntää homma maaliin. Se on raakaa työtä. Jos ei halua sitoutua, on turha lähteä tilailemaankaan mitään ulkopuoliselta.”

”MABCO on antanut meille kunnon potkun liikkeellelähtöön. MABCOn kaverit ovat myös esittäneet omia näkemyksiään ja haastaneet meitä hyvin. Usein, jos lähdetään omin voimin toteuttamaan isoa muutosta, mennään helpoimman kautta.”

”Mielestäni MABCOn tarjoama K&K-asiantuntijapalvelu sopii voimantuotannon lisäksi kaikkeen teollisuuteen, esimerkiksi paperi- ja metalliteollisuuteen.”

”Heidän toiminnastaan näkee, että he ovat aiemmin työskennelleet alalla ja sellaisissa yrityksissä, joissa on panostettu tehokkuuteen. Heiltä löytyy käytännön ymmärrystä alalta sekä kokemusta siitä, mitä kannattaa tehdä, mitä ei. He myös joustavat – asiakas itse tietenkin päättää, minkä verran haluaa ostaa palveluja.”


Kalle Patomeri
Liiketoimintajohtaja
Kaupunkienergia
Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy
Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä, joka tuottaa lämpöä ja sähköä, myy lämpöpalveluita ja vastaa kaukolämpöverkkonsa rakentamisesta ja huollosta. Yhtiö panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen ja luopuu fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä.
Vantaa omistaa 60 prosenttia ja Helsinki 40 prosenttia yhtiöstä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 217 miljoonaa euroa. Henkilöstöä on 300.