Valikko Sulje

”He osaavat kartoittaa asiat ja sitten pelkistää ne”

”Mabco teki SSAB:n Raahen terästehtaalle vuonna 2016 kunnossapidon nykytilan kartoituksen sekä sparrasi meitä kunnossapitostrategian laatimisessa ja tehtaan kunnossapitotoiminnan uudelleenjärjestämisessä.”

”Tärkein hyöty oli se, että saimme Mabcolta tukea omille ajatuksille ja myös uusia näkemyksiä ja erilaisia painotuksia. Sitä kautta lopputulos oli parempi. Uudistetun kunnossapitostrategian käyttöönottoon ja implementointiin tuli realistinen aikataulu ja selkeät näkemykset uudistuksen läpiviemisestä.”

”Mabcon henkilöstö on täysin omalla osaamisalueellaan. Heillä on kokemusta kunnossapidon palvelutyöstä ja sen johtamisesta.”

”Suurin ero verrattuna muihin konsulttiyrityksiin on Mabcon vahva käytännön osaaminen kohdealueesta. Esimerkiksi, kun kerroimme uudistuksesta koko henkilöstölle, mabcolaiset pystyivät täysin osallistumaan keskusteluun. Ei tullut ollenkaan sellaista leimaa, että tässä on nyt konsultit, jotka hallitsevat asiat vain teoriassa, vaan he pystyivät vastaamaan hyvinkin käytännönläheisiin kysymyksiin hands-on-asenteella.”

”Erityistä on heidän kykynsä pelkistää asioita. He selvittävät asiat riittävän laajasti mutta kuitenkin keskittyen olennaiseen. Silloin kaikki saavat nopeasti käsityksen, mitä pitää konkreettisesti tehdä, eikä vain suuntaa mitä kohti mennä.”

Kari Ojala
Kehitysjohtaja, SSAB Europe

SSAB-konserni on maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tuotantolaitosten terästuotantokapasiteetti on 8,8 miljoonaa tonnia vuodessa. SSAB:n Raahen tehdas valmistaa standardi-, premium- ja erikoisteräksiä. Tehtaalla on koksaamo, kaksi masuunia, terässulatto, voimalaitos sekä kuumavalssaamo.