Valikko Sulje

MABCo

PASSION FOR OPERATIONAL EXCELLENCE

MABCO on suomalainen liikkeenjohdon konsultointiyritys, jonka keskeisinä palveluina ovat strategisen suunnittelun, tuotanto-omaisuuden hallinnan, operatiivisen toiminnan, tiedolla johtamisen ja muutosjohtamisen kehitys energiateollisuuden, valmistavan teollisuuden ja palveluliiketoiminnan aloilla.

Toimintamme perustuu sekä vahvaan liikkeenjohdon ja operatiivisen toiminnan kokemukseen, vahvaan analyyttiseen lähestymistapaan että asiakkaan positiiviseen haastamiseen uusia toimintatapoja ja asiakasratkaisuja määrittäessä.

Jukka Herranen

Managing Partner

Työskennellyt yrityksessä sen alusta eli vuodesta 2014 alkaen.

Yli 37 vuoden työkokemus suunnittelu, projektinjohto ja liikkeenjohdon tehtävistä. Vastuualueina ovat olleet mm. projektien,  kunnossapidon, tuotannon, hankinnan sekä varastotoimintojen johtaminen ja kehittäminen.

Toiminut yrittäjänä ja hallituksen puheenjohtajana raskaskone- sekä pienkonehuoltoihin keskittyneissä yrityksissä useamman vuoden ajan.

Vahvuutena liiketoiminnan johtaminen ja kehitys, operatiivisen toiminnan tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehitys sekä talouden tunnuslukujen analysointi.

Harrastuksiin kuuluvat vanhojen autojen kunnostus, pyöräily sekä ilmailu.

Työura tiivistetysti

 • Managing Partner 2014 –, MABCO Oy (Suomi), Laukaa​
 • Hallituksen puheenjohtaja ja yrittäjä 2012 – 2014, Jyväs-Marine Huolto Oy ja Valttori Oy (Suomi), Jyväskylä​
 • Tehtaanjohtaja 2006 – 2012, Oy Panda Ab (Suomi), Jyväskylä​
 • Aluejohtaja 2005 – 2006, Fortum Power and Heat Oy, Industrial Services (Suomi), Jyväskylä​
 • Toimitusjohtaja 2001 – 2005, Fortum Service Keski-Suomi Oy (Suomi), Jyväskylä​
 • Paikallispäällikkö 1998 – 2001, Fortum Service Keski-Suomi Oy, (Suomi), Jyväskylä
 • Aluepäällikkö 1995 – 1998, YIT Huber Teollisuus Oy (Suomi), Jyväskylä
 • Projektipäällikkö 1988 – 1995, YIT Huber Teollisuus (Suomi), Jyväskylä​
 • Suunnitteluinsinööri 1984 – 1988, Construction Boys Oy (Suomi), Jyväskylä

Tapani Karhinen

Managing Partner, Hallituksen puheenjohtaja

Työskennellyt yrityksessä Senior Advisorina vuodesta 2020 ja yrittäjänä vuodesta 2023 alkaen.

Yli 36 vuoden työkokemus energia-alalta tutkimuksen, teknologian kehittämisen, tuotannon, engineeringin ja liikkeenjohdon tehtävistä. Vastuualueina ovat olleet mm. omaisuudenhallinnan, kunnossapidon, palvelutuotannon sekä hankintojen kansainvälinen toteutus, johtaminen ja kehittäminen.

Toiminut yrittäjänä ja hallituksen puheenjohtajana liikkeenjohdon konsulttitoiminnassa useamman vuoden ajan.

Vahvuutena palvelutoiminnan kehitys, strategian kehittäminen ja implementointi, hankintatoimen sekä ihmisten johtaminen.

Harrastuksiin kuuluvat luonnossa liikkuminen, veneily, ajoneuvot sekä pyöräily ja hiihto.

Työura tiivistetysti 

 • Managing Partner 12/2023->, MABCO Oy (Suomi), Kirkkonummi
 • Senior Advisor 2021 – 11/2023,  MABCO Oy (Suomi), Kirkkonummi
 • Managing Partner 2020 – 2023, RIO Intera Oy (Suomi), Kirkkonummi
 • General Manager 2018 – 2020, Fortum Power and Heat Oy, Turbine and Generator Services,
  Engineering (Suomi ja Ruotsi), Espoo
 • Head of Business Support – Strategy 2016 – 2018 , Gasum Oy (Suomi ja Ruotsi), Espoo
 • Senior Manager – markets and investments 2016, Gasum Oy (Suomi ja Ruotsi), Espoo
 • Voimalaitospäällikkö 2006 – 2015, Fingrid Oyj (Suomi), Helsinki
 • Useita eri tehtäviä 1987 – 2006 Imatran Voima Oy, Fortum Power and Heat Oy (Suomi), Vantaa ja Espoo

Juha Lepikko

Managing Partner

Työskennellyt yrityksessä sen alusta eli vuodesta 2014 alkaen.

Yli 35 vuoden työkokemus monipuolisista liikkeenjohdon tehtävistä engineering-, käyttö- ja kunnossapito-, teknisissä palvelu-, investointikehitys- ja energia- kaupan sekä liikkeenjohdon konsultoinnin tehtävistä niin Suomessa kuin ulkomailla. Syvällinen ja laaja kokemus sekä energia-toimialalta että teknisten palvelujen liiketoiminnasta.

Intohimona liiketoimintastrategioiden uudistaminen, teknisten palvelutuotteiden ja -myynnin kehitys sekä yrityksen operatiivisen toiminnan tuottavuuden ja kustannustehokkuuden sekä riskien-hallinnan kehitys kaikilla organisaatio-tasoilla.

Harrastuksiin kuuluvat lukeminen, mökkeily, monipuolinen hyötyliikunta, golf, hiihto ja laskettelu.

Työura tiivistetysti

 • Managing Partner 2014 –, MABCO Oy (Suomi, Ruotsi, Baltia, Venäjä), Vantaa​
 • Varatoimitusjohtaja 2008 – 2014, Maintpartner Oy (Suomi), Espoo
 • Liiketoimintajohtaja 2006 – 2008, Maintpartner Oy (Keski-Suomi), Jyväskylä
 • Vice President 2002 – 2006, Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden kunnossapito ja Kansainvälinen K&K (Suomi, Ruotsi, Englanti, Saksa, Kaakkois-Aasia, Kiina), Espoo​
 • Toimitusjohtaja 1999 – 2002, Fortum Energy BV (Hollanti, Belgia), Den Haag, Hollanti
 • Maajohtaja, IPP Project Development 1996 – 1999, Imatran Voima Oy Representative Office (Indonesia), Jakarta, Indonesia​
 • Myyntijohtaja, Power Plant Engineering 1995 – 1996, IVO Polska Sp.o.o (Puola, Tsekki ja Slovakia), Varsova, Puola​
 • Tuotepäällikkö, Projektipäällikkö ja Tutkimusinsinööri 1985 – 1995, Imatran Voima Oy (Suomi), Vantaa​

Sami Liiri

Managing Partner, Toimitusjohtaja

Työskennellyt yrityksessä sen alusta, eli vuodesta 2014 alkaen.

Yli 20 vuotta erilaisissa kunnossapidon ja liikkeenjohdon tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.  Vahva kokemus kunnossapidon toteutuksesta palveluntuottajan roolissa.

Vahvuutena erityisesti muutostilanteiden suunnittelu ja toteutuksen johtaminen, kunnossapidon johtaminen ja kehitys, luotettavuuden ja suunnitelmallisuuden kehitys, omaisuudenhallinta, tiedolla johtaminen ja näihin liittyvien tietojärjestelmien määrittely ja käyttöönotto.

Harrastaa kaikkea moottorilla kulkevaa sekä laskettelua, pyöräilyä ja frisbee golfia.

Työura tiivistetysti

 • Managing Partner 2014 –, MABCO Oy (Suomi), Jyväskylä​
 • Liiketoimintajohtaja 2012 – 2014, Maintpartner Oy (Suomi), Pori
 • Kehitys- ja integraatiopäällikkö 2008 – 2011, Maintpartner Oy (Suomi), Jyväskylä
 • Aluepäällikkö 2006 – 2008, Maintpartner Oy (Suomi), Jyväskylä​
 • Aluepäällikkö 2004 – 2006, Fortum Service Oy Keski-Suomi (Suomi), Jyväskylä
 • Kehityspäällikkö 2003 – 2004, Metso Paper Oy (Suomi), Jyväskylä​
 • Kehitysinsinööri 2000 – 2003, Metso Paper Oy (Suomi), Jyväskylä
 • Kunnossapidon työnjohtaja / työnsuunnittelija 1998 – 1999 UPM Oy (Suomi), Jämsänkoski

Tero Jussila

Senior Advisor

Työura tiivistetysti

 • Senior Advisor 2021 –, MABCO Oy (Suomi), Espoo
 • CFO ja Talousjohtaja 2006 – 2020, Maintpartner Group Oy (Suomi, Ruotsi, Puola ja Viro), Espoo
 • Business Controller 2002 – 2006, Fortum Service Oy, International O&M (Eurooppa, Kaakkois-Aasia, Kiina), Espoo
 • Business Controller 2001 – 2002, Fortum Service Oy, Energy Outsourcing Services (Eurooppa, Kaakkois-Aasia, Kiina), Espoo
 • Vice President, Talous 1992 – 2001, Fortum Service Oy (Suomi, Ruotsi, Saksa, Unkari, Iso-Britannia, Kaakkois-Aasia), Vantaa
 • Talouspäällikkö 1989 – 1992, Dativo Oy (Suomi), Vantaa
 • Talouspäällikkö 1988, Kemira Trading (Suomi), Helsinki

Jouko Latvakangas

Senior Advisor

Työura tiivistetysti

 • Senior Advisor 2021 –, MABCO Oy (Suomi), Helsinki
 • Tuotantojohtaja 2013 – 2021, Vapo Oy lämpö- ja sähköliiketoiminta / Nevel Oy (Suomi, Ruotsi ja Viro), Vantaa
 • Maajohtaja 2010 – 2013, Maintpartner ASI Sp. z o. o. (Puola), Espoo
 • Toimitusjohtaja 2006 – 2010, Maintpartner Group (Suomi ja Ruotsi), Helsinki
 • Vice President 2005 – 2006, Fortum Power and Heat Oy, Hydropower (Ruotsi ja Suomi), Espoo
 • Vice President 1999 – 2005, Fortum Service Oy, Voimalaitosten ja teollisuuden kunnossapito (Suomi, Ruotsi ja Unkari), Espoo
 • Vice President 1994 – 1999, Imatran Voima Oy, Voimalaitosten ja teollisuuden kunnossapito (Suomi), Vantaa
 • Myyntipäällikkö 1992 – 1994, Imatran Voima Oy, sähköasemien asennus ja kunnossapito (Suomi), Helsinki
 • Tulosyksikön päällikkö 1989 – 1992, Imatran Voima Oy, sähköasemien asennus ja kunnossapito (Suomi), Helsinki
 • Projektipäällikkö 1988 – 1989, Imatran Voima Oy, sähköasemien rakentaminen ja perusparannus (Sudan), Sudan
 • Ryhmäpäällikkö 1985 – 1988, Imatran Voima Oy, sähköasemien rakentaminen (Suomi), Helsinki
 • Suunnitteluinsinööri 1981 – 1985, Imatran Voima Oy, voimalaitosten sähkösuunnittelu (Suomi), Helsinki

Ilkka Palsola

Senior Advisor

Työura tiivistetysti

 • Senior Advisor 2021 –, MABCO Oy (Suomi), Oulu
 • Senior Engineer Expert 2016 – 2020, Kemira Oyj (maailmanlaajuisesti), Helsinki
 • Process Engineer Director 2014 – 2016, Kemira Oyj (maailmanlaajuisesti), Helsinki
 • Process Engineer Manager 2012 – 2014, Kemira Oyj (maailmanlaajuisesti), Helsinki
 • HR Manager 2008 – 2012, Kemira Oyj (Oulu), Oulu
 • Kunnossapitopäällikkö 1997 – 2012, Kemira Oyj (Oulu + projekteja eri maissa), Oulu
 • Automaatiopäällikkö 1989 – 1997, Kemira Oyj (Oulu + projekteja Suomessa ja Ruotsissa), Oulu
 • Projekti-insinööri ja Projektipäällikkö 1985 – 1989, AFORA Oy (Eurooppa), Oulu
 • Tutkimusinsinööri 1981 – 1984, Veitsiluoto Oy (Suomi), Kemi

Ari Pönkkä

Senior Advisor

Työura tiivistetysti

 • ICT Palvelupäällikkö, 2020 – 2023, Caverion OYj, Industry Division (Suomi, Puola, Viro)
 • ICT Päällikkö, 2006 – 2020, Maintpartner Oy (Suomi, Ruotsi, Puola, Viro)
 • Projektipäällikkö, järjestelmäpäällikkö, 2002 – 2006, Scribona Oy (Suomi, Baltia, Venäjä)
 • Järjestelmäpäällikkö, palvelupäällikkö, 1994 – 2002, Connectus Oy (Suomi, Baltia, Venäjä)
 • Järjestelmäasiantuntija, järjestelmäpäällikkö, 1984 -1994, Instru-Data Oy
 • Kunnossapitoinsinööri, järjestelmäasiantuntija, 1978 – 1984, Nokia Data Oy

Jari Syrjälä

Senior Advisor

Työura tiivistetysti

 • Senior Advisor 2018 –, MABCO Oy (Suomi), Jyväskylä
 • Yrittäjä 2018 –, T:mi HR Palvelu J. Syrjälä (Suomi), Jyväskylä
 • Henkilöstöpäällikkö 2018 – 2022, Jyväskylän Energia Oy/ Alva-Yhtiöt Oy (Suomi), Jyväskylä
 • Henkilöstöjohtaja 2007 – 2018, Maintpartner Oy (Suomi), Espoo
 • Henkilöstöjohtaja 2001 – 2007, Empower Oy (Suomi), Espoo
 • Henkilöstöpäällikkö 1997 – 2001, Keski-Suomen Valo Oy (Suomi), Saarijärvi
 • Menetelmäsuunnittelija 1993 – 1996, Keski-Suomen Valo Oy (Suomi), Saarijärvi
 • Kouluttaja 1990 – 1993, Keski-Suomen Valo Oy (Suomi), Saarijärvi
 • Asennustarkastaja ja työnjohtaja 1982 – 1990, Keski-Suomen Valo Oy (Suomi), Laukaa
 • Ulkojohto-/ käyttöasentaja 1979 – 1982, Keski-Suomen Valo Oy (Suomi), Laukaa
 • Ulkojohtoasentaja 1976 – 1978, Keski-Suomen Valo Oy (Suomi), Viitasaari