Valikko Sulje

”Mutkatonta toimintaa”

”Olemme parin vuoden aikana vieneet läpi Gasgridin kunnossapidon kokonaisvaltaista kehittämistä. Tämä on sisältänyt kolme erillistä hanketta: Vuoden 2020 alussa aloitimme kunnossapidon nykytilakartoituksella, jossa selvitettiin organisaation rakennetta, osaamista ja toiminnan kehittämisen potentiaaleja. Tätä jatkettiin elinkaarihallinnan tehtäväkokonaisuuksien kriittisyystarkastelulla. Kesällä 2020 aloitimme kunnossapidon tietojärjestelmän uusintaprojektin ja syksyllä kunnossapidon teknisten palveluiden kilpailutuksen ja hankinnan.”

”Nykytilakartoituksen tavoitteena oli kirkastaa kuva organisaation ja elinkaarihallinnan tilasta sekä niistä ratkaisuista, joilla pystymme ylläpitämään ja kehittämään ulkoistetun palveluhankinnan eli tilaaja–tuottaja-toimintamallia. Kunnossapidon tietojärjestelmän osalta tavoitteena oli määritellä ja toteuttaa järjestelmähankinta, joka palvelee tarpeitamme nyt ja on muokattavissa tulevaisuuden tarpeitamme vastaavaksi.”

”Kunnossapitopalveluiden kilpailutus toteutettiin erityisalojen julkisella hankintamenettelyllä. Tavoitteena on ollut vastuullisesti toteutettu palveluhankinta, jolla turvaamme asiakaslähtöisesti kaasujen siirtoinfran ylläpidon kunnossapidon eri osa-alueilla.”

”MABCO on toiminut projekteissamme asiantuntijana, sparraajana ja kehitystyötä tukevana sekä ohjaavana kumppanina. Heidän rooliinsa on kuulunut tapauskohtaisesti työpajojen järjestäminen, materiaalin koostaminen, asiantuntijuus eri osa-alueilla sekä projektin hallintaan liittyviä tehtäviä. He ovat onnistuneet mielestämme hyvin. Asiantuntijuuden lisäksi hyötynä on ollut, että olemme voineet itse keskittyä sopivissa määrin myös perustehtäviemme hoitoon.”

”Tiesimme entuudestaan, että MABCOlla on laajaa kokemusta kehittämisen kohteena olevista osa-alueista. Heidän kanssaan asiat on viety maaliin määritellyllä laajuudella ja aikataululla, ja toiminta on ollut mutkatonta, ”puhumme samaa kieltä”. He hallitsevat projektimaisen lähestymistavan ja tuntevat yhtä lailla kuin pystyvät olemaan tukena laajalla rintamalla erityyppisten prosessien ja hankintojen saralla.”

”Kun ajatellaan meidän tapaustamme, MABCO on ollut hyvä valinta. Mabcolaiset ovat olleet mukana koko kehityshankkeen alkumetreistä alkaen, jolloin heillä on ollut mahdollisuus oppia Gasgridin toimintatavat sekä sisäistää näkemyksemme kunnossapidon ja elinkaarihallinnan peruspilareista. Heidän kanssaan on ollut helppo viedä asioita eteenpäin loogisessa järjestyksessä.”

”Uskon, että yhteistyö on ollut kumpaakin osapuolta tyydyttävää, jossa molemmat osapuolet ovat oppineet toisiltaan hankkeiden aikana. Voin lämpimästi suositella Mabcoa kumppaniksi vastaavanlaisiin hankkeisiin.”


Marko Ikävalko
Kunnossapitoyksikön päällikkö
Gasgrid Finland Oy

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa.Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/