Valikko Sulje

Nousukausi häämöttää – onko yrityksesi valmis?

Suomen Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja eri pankkien ekonomistit ennustavat tasaisesti kiihtyvää maailman talouden kasvua, mutta Suomen osalta kasvuennusteet ovat merkittävästi maltillisimpia EU-alueen verrokkimaihin verrattuna. Ensimmäisiä varovaisia merkkejä vientimme kasvusta on ilmassa, mutta todellinen käänne voi tapahtua nopeastikin maailmantalouden kehityksen seurauksena. Mutta onko teollisuutemme valmis orastavaan kasvuun?

Jos katsotaan hieman peruutuspeiliin ja viimeiseen 30 vuoteen, niin useimmat suomalaiset yritykset ovat juuri nousukauden alussa tehneet merkittävimmät tuotantolaitos- ja kehitysinvestointinsa, jotka ovat sopivasti vieneet yrityksen kaikki taloudelliset ja henkiset voimavarat samalla, kun yrityksen olisi pitänyt olla parhaimmassa iskukunnossa ottamassa osaansa kasvavasta kysynnästä! Suomalaiset yritykset ovat yleensä päässeet kilpailijoidensa vauhtiin vasta, kun maailman markkinat ovat jo kääntyneet laskuun ja hintakilpailu on kiristynyt äärimmilleen.

Toinen huolestuttava asia on, että suomalaisten yritysten tutkimus- ja tuotekehityspanokset ovat Nokia –huuman jälkeen olleet huomattavasti kilpailijamaitamme alhaisemmat ja ovat nyt jopa 60% alhaisemmat kuin tuotekehityksen huippuvuosina. Tämä näkyy myös uusien patenttihakemusten vuosittaisessa lukumäärässä, joka on laskenut tasaisesti 10 viime vuoden ajan ollen viime vuonna noin -40% vuoden 2001 tasoon verrattuna. Ja jos huomioidaan myös valtiovallan viime vuosien merkittävät heikennykset koulutukseen ja tutkimukseen, niin meillä on kaikki eväät perinteisesti vahvan tuotekehitysosaamisemme ja innovaatiokykymme murenemiseen.

Kun tähän vielä lisätään pitkään jatkunut teollisuustuotantomme alhainen tuottavuuden kehitys, niin voimmeko realistisesti odottaa merkittävää ja pitkää nousukautta ulkomaan viennillemme ja kansantaloudellemme?

Olisiko nyt aika ottaa lakki kauniiseen käteen, unohtaa hetkeksi poliittiset ”sulle-mulle” -ratkaisut ja keskittää rajalliset taloudelliset ja henkiset resurssimme uuden teollisen kyvykkyytemme rakentamiseen? Näin joulun alla maan hallitukselle voisi esittää toivomuksen pitkäjänteisistä ja teollisuutta tukevista ratkaisuista energiapolitiikkaan, verotukseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Yritysjohtajille toivoisi rohkeutta kehittää yritystensä kilpailukykyä ja tuloskuntoa strategisemmin – ei pelkästään kvartaaleittain ja kilpailijoita seuraten.

Mikä on sinun yrityksesi kilpailukyvyn tilanne? Onko yrityksesi strategia kirkas ja sen toteutus kunnossa? Oletteko pääsemässä osalliseksi kannattavasta kasvusta? MABCO on ollut mukana kehittämässä useiden yritysten yritys-, liiketoiminta-, tuotanto- ja kunnossapitostrategioita. Olemme iloksemme panneet merkille, että monet yritykset ovat kasvavassa määrin kiinnostuneet panostamaan objektiiviseen toimintaympäristön ja kilpailukykytekijöiden analysointiin sekä konkreettisten ja koko henkilöstölle ymmärrettävissä olevien strategioiden luomiseen ja toteutukseen. Nämä yritykset tulevat olemaan huomisen menestyjiä!

Vuosi alkaa olemaan lopuillaan ja on aika kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä sekä toivottaa Rauhallista Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta!