Valikko Sulje

Operatiivisen toiminnan kehityspalvelumme

Operatiivisen toiminnan kehityspalvelumme

 • Nykytila-analyysien toteutus kehityskohteiden tunnistamiseksi sekä konkreettisten kehitystoimenpiteiden ja –ohjelmien määrittämiseksi
 • Tuotanto-, käynnissäpito- ja kunnossapitotoiminnan toiminta- ja johtamismallien määritys operatiivisen toiminnan tuottavuuden, kustannustehokkuuden ja systemaattisuuden parantamiseksi
 • Tuki- ja hallintopalvelujen toiminta- ja johtamismallien määritys operatiivisen toiminnan tuottavuuden, kustannustehokkuuden ja systemaattisuuden parantamiseksi
 • Tuotanto- ja verkko-omaisuuden hallinnan toimintamallien ja käytäntöjen määritys käytettävyyden parantamiseksi, kustannusten optimoinnin ja ennustettavuuden parantamiseksi sekä riskien hallinnan varmistamiseksi
 • Työn- ja resurssisuunnittelun toimintamallin määritys omien ja ulkopuolisten resurssien käytön tehostamiseksi
 • Hankinnan ja toimittajahallinnan kehitys kustannustehokkuuden parantamiseksi ja riskienhallinnan varmistamiseksi
 • Julkisen hankinnan kilpailutusten tuki hankintayksikön tukena teknisen ja kaupallisten asioiden määrityksessä kilpailutuksella tavoiteltavien hyötyjen varmistamiseksi
 • Varastohallinnan kehitys kustannustehokkuuden ja riskienhallinnan parantamiseksi
 • Logistiikan prosessien kehitys kuljetus ja sisälogistiikan kilpailukyvyn parantamiseksi
 • Tuotantotehokkuuden (OEE/KNL) kehitys tuotantokustannusten tehostamiseksi
 • Voimalaitosten käyttötalouden kehitys tuotantokustannusten tehostamiseksi
 • Kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan IT-järjestelmien määrittely-, toimitus- ja käyttöönottovaiheen tukipalvelut järjestelmätoimituksen tarkoituksenmukaisuuden, toimivuuden ja projektikustannusten hallinnan varmistamiseksi
 • Henkilöstön muutosvalmennukset uusien toimintatapojen jalkautuksen varmistamiseksi
 • Päälliköiden ja –esimiesten johtamiskoulutukset laadukkaan ja kustannustehokkaan operatiivisen toiminnan varmistamiseksi