Valikko Sulje

Palveluliiketoiminnan kehityspalvelumme

Palveluliiketoiminnan kehityspalvelumme

 • Nykytila-analyysien toteutus palveluliiketoiminnan kehityskohteiden, potentiaalien ja riskien tunnistamiseksi sekä konkreettisten kehitystoimenpiteiden ja –ohjelmien määrittämiseksi
 • Uusien palveluiden innovointi ja kehitys liiketoiminnan uudistamiseksi ja kasvattamiseksi
 • Palveluiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen ml palvelujen hinnoittelu- ja sopimusmallit, markkinoinnin, myynnin ja toteutuksen organisointi sekä johtamis- ja seurantakäytäntöjen määritys kustannustehokkaan myyntitoiminnan toteuttamiseksi
 • Palveluliiketoiminta- ja johtamismallien määritys operatiivisen toiminnan tuottavuuden, kustannustehokkuuden ja palvelulaadun parantamiseksi
 • Tuki- ja hallintopalvelujen toiminta- ja johtamismallien määritys tuottavuuden, kustannustehokkuuden ja systemaattisuuden parantamiseksi
 • Tuotanto- ja verkko-omaisuuden hallinnan toimintamallien ja käytäntöjen määritys käytettävyyden, kustannusten optimoinnin ja ennustettavuuden parantamiseksi sekä riskien hallinnan varmistamiseksi
 • Työn- ja resurssisuunnittelun toimintamallin määritys omien ja ulkopuolisten resurssien käytön tehostamiseksi
 • Hankinnan ja toimittajahallinnan kehitys kustannustehokkuuden parantamiseksi ja riskienhallinnan varmistamiseksi
 • Kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan IT-järjestelmien määrittely-, toimitus- ja käyttöönottovaiheen tukipalvelut järjestelmätoimituksen tarkoituksenmukaisuuden, toimivuuden ja projektikustannusten hallinnan varmistamiseksi
 • Palvelumyynnin johtamiskoulutus tehokkaan myyntityön varmistamiseksi
 • Palvelusopimusten kohdepäällikkökoulutus laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelutoimitusten varmistamiseksi