Valikko Sulje

Palvelut

PALVELUMME

Strateginen kehitys

Toiminta- ja markkina-analyysit sekä strategisen suunnittelun kehityspalvelut kestävän kilpailuedun ja kilpailijoista erottautumisen luomiseksi.

Palveluliiketoiminnan kehitys

Teknisten palveluiden innovoinnin, tuotteistuksen ja kaupallistamisen sekä palvelumyynnin ja -toimitusten kehitys kilpailukyvyn parantamiseksi.

Operatiivisen toiminnan kehitys

Tuotanto-, käynnissäpito- ja kunnossapitotoiminnan sekä hallinto- ja tukipalveluiden kehitys operatiivisen toiminnan tuottavuuden ja kustannustehokkuuden jatkuvaksi parantamiseksi.

Yritys- ja liiketoimintakauppojen suunnittelu- ja toteutustuki

Yritys- ja liiketoimintakauppojen operatiivisen toiminnan kehitysmahdollisuuksien ja riskien tunnistaminen, kehityspotentiaalien realisointi ja henkilöstön hallittu haltuunotto suunniteltujen synergiahyötyjen varmistamiseksi.