Valikko Sulje

”Sovittu hinta ja aikataulu pitivät”

”Täysin riippumaton palveluntuottaja”

”Vuoden 2019 joulukuussa tilasimme MABCOlta voimalaitosten käyttötoiminnan nykytilaselvityksen. Se käsitti haastatteluja ja työpajoja, joihin osallistui laaja skaala voimalaitosten käytön ja kunnossapidon osaajia liiketoiminnan eri organisaatiotasoilta.

”Mabcolaisilla oli rakentava lähestymistapa, ja kysymykset oli hyvin valmisteltu, joten asioita oli helppo käydä läpi. Saimme selvityksestä valtavan määrän tietoa niin kehityskohteista kuin myös asioista, jotka jo jossain määrin toimivat. Lisäksi kaikilta haastateltavilta tuli hyvää palautetta.”

”Niinpä vuonna 2020 tilasimme MABCOlta voimalaitosten kunnossapidon kehitysohjelman tuleville vuosille. Meillä oli valmis runkosuunnitelma, jonka kävimme yhdessä läpi ja teimme siihen tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia. Vuoden 2021 keväällä teimme vielä yhdessä käytön ja kunnossapidon sekä investointien toimintaohjeet prosessikaavioineen.”

”Operatiivisen tehtävien lomassa toiminnan kehittämiseen ei aina tahdo löytyä riittävästi aikaa eikä resursseja. Olemmekin saaneet yhteistyöstä MABCOn kanssa paitsi lisää henkilöresursseja kehitystoimintaan myös arvokasta asiantuntemusta ja näkemystä käyttö- ja kunnossapitotöihin. Saimme muun muassa vahvistusta ideoillemme, että olemme menossa oikeaan suuntaan.”

”Ison lisäarvon tuovat mabcolaisten referenssit energia- ja muilta aloilta. Heidän kanssaan olemme pystyneet peilaamaan laajemmalla perspektiivillä, mihin maailma on menossa ja miten suunta vaikuttaa omaan alaamme. Ja ennen kaikkea heillä on käytännön työssä hyväksi koettuja työtapoja, valmiita malleja sekä asiantuntemus vetää läpi kehitysprosesseja.”

”Ennen kuin aloitamme työt, mabcolaiset käyvät tarkasti läpi työn sisällön, laajuuden, aikataulun ja hinnoittelun. Heiltä saa siis hyvän materiaalin jo tarjousvaiheessa. Kaikki kolme keissiä ovat menneet juuri sillä tavalla kuin on sovittu, eikä esimerkiksi hinnoitteluun ole tarvinnut palata tarjouksen jälkeen.”

”MABCOn etuna on riippumattomuus. Täysin itsenäisenä yritys ei ole kytköksissä mihinkään suuntaan. He myyvät ainoastaan omaa kunnossapidon laajaa asiantuntemustaan.”

”Aiomme tehdä jatkossakin yhteistyötä. Heidän palvelunsa sopivat mielestäni kaltaisellemme yritykselle, jolla ei ole juurikaan omia kehitysresursseja eikä hirmuisesti aikaa paneutua toiminnan kehittämiseen.”


Jari Mäkelä
Tuotantojohtaja
Kotkan Energia Oy

Kotkan kaupungin omistaman Kotkan Energia -konsernin päätuotteita ovat kaukolämpö, teollisuushöyry, sähkö ja jätteen hyötykäyttöpalvelu. Yhtiö hyödyntää biopolttoaineita, turvetta, kierrätykseen kelpaamatonta jätettä ja maakaasua Hovinsaaren voimalaitoksessa, Hyötyvoimalaitoksessa ja lämpökeskuksissa. Yhtiöllä on lisäksi kolme tuulivoimalaa.
Kotkan Energian liikevaihto vuonna 2020 oli 49,8 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee noin 120 henkilöä.
Kotkan Energiaverkot Oy, Kotka Gas Oy ja KotkaTec Oy ovat Kotkan Energian 100-prosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä.