Valikko Sulje

Voiko yritys menestyä ilman konkreettista strategiaa?

Sadat Suomessa toimivat teollisuusyritykset ovat tiedottaneet kiihtyvällä vauhdilla YT-neuvotteluista, joukkoirtisanomisista, liikevaihdon merkittävästä laskusta, tulosten painumisesta negatiivisiksi ja huonoista markkinanäkymistä. Onneksi Suomesta kuitenkin löytyy myös yrityksiä, joka ovat pystyneet kasvattamaan myyntiään ja parantamaan tulostaan myös talouden taantumassa. Nämä yritykset viestivät myös usein positiivisista markkinanäkymistä.

Yksi luonnollinen syy näiden yritysten positiiviseen kehitykseen saattaa olla normaali kysynnän kasvu, mutta pitkään jatkuneessa laskusuhdanteessa ne ovat pakostakin onnistuneet myös tekemään asioita toisin kuin muut. Mahdollisesti nämä yritykset ovat viime vuosina panostaneet tuotekehitykseen taantumasta huolimatta ja pystyneet tuomaan markkinoille uusia innovaatioita, joilla on joko korvattu vanhoja tuotteita tai vastattu kokonaan uusiin asiakastarpeisiin. Vai ovatko ne pystyneet parantamaan oman tuotantonsa kokonaistuottavuutta tai kustannustehokkuutta, ja siten onnistuneet kovassa hintakilpailussa viemään markkinaosuuksia kilpailijoilta ja silti luomaan kannattavaa kasvua? Vai onko menestyksen taustalla jotakin muuta?

Parisen vuotta sitten Talouselämä-lehdessä oli professori Toivo Äijön ja vuorineuvos Lasse Kurkilahden erinomainen artikkeli ”Strategiat hukassa”. Artikkelissa todetaan, että ”Yrityksen strategian lahjomaton kriteeri on menestys: jos yritys ei menesty, niin yrityksen strategia on ollut huono tai väärä.” Toki voi myös olla niin, että strategian toteuttajat ovat epäonnistuneet tehtävässään?

Useiden kansainvälisten tutkimusten, kuten myös Äijön ja Kurkilahden tekemien yritysanalyysien perusteella, menestyville yritykselle löytyy ainakin yksi yhteinen tekijä: selkeä ja konkreettinen yritysstrategia, joka pohjautuu yrityksen omaan realistiseen näkemykseen markkinoiden kehityksestä ja oman yrityksen nykytilasta, menestystekijöistä ja haasteista sekä vahvaan tahtotilaan yrityksen tulevaisuudesta. Nämä yritykset ovat myös todennäköisimmin pystyneet määrittelemään objektiivisesti omat erottautumistekijänsä ja kilpailukykyetunsa sekä luomaan selkeän toimintamallin ja toimenpiteet strategiansa tehokkaaksi toteuttamiseksi.

Toinen todennäköinen yhteinen menestystekijä on yritysten kyky toteuttaa strategia, löytää oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin sekä luoda yritykselle johtamisjärjestelmä ja –kulttuuri, jotka mahdollistavat tehokkaan, avoimen ja oikeudenmukaisen toimintaympäristön strategian toteuttamiseksi organisaation kaikilla tasoilla.

MABCO on ollut mukana kehittämässä useiden yritysten yritys-, liiketoiminta-, tuotanto- ja kunnossapitostrategioita. Olemme iloksemme panneet merkille, että yritykset ovat kasvavassa määrin kiinnostuneet panostamaan objektiiviseen toimintaympäristön ja kilpailukykytekijöiden analysointiin sekä konkreettisten ja koko henkilöstölle ymmärrettävissä olevien strategioiden luomiseen. Nämä yritykset tulevat olemaan huomisen menestyjiä!

Oletko sinä viime aikoina arvioinut oman yrityksesi menestystä ja strategiaa – pitäisikö tehdä jotain?