Valikko Sulje

Yritys- ja liiketoimintakauppojen suunnittelun ja toteutuksen tukipalvelumme

Yritys- ja liiketoimintakauppojen suunnittelun ja toteutuksen tukipalvelumme

 • Nykytila-analyysien toteutus ostokohteen (yritys tai liiketoiminta) operatiivisen toiminnan kehityskohteiden, potentiaalien ja riskien tunnistamiseksi sekä konkreettisten kehitystoimenpiteiden ja –ohjelmien määrittämiseksi
 • Liiketoiminnan ulkoistus- ja sisäistysprojektien kilpailutuksen tukipalvelut tarjouspyyntöjen, tarjoushinnoittelun ja sopimusmallien määrittämiseksi / kommentoimiseksi sekä sopimusneuvottelujen asiantuntijatueksi
 • Ostokohteen carve out- ja integraatiosuunnittelun sekä toteutuksen asiantuntija- tai projektipäällikkötuki liiketoiminnan häiriöttömän jatkuvuuden varmistamiseksi
 • Ostokohteen johtamisjärjestelmän ja –käytäntöjen, toimintaprosessien ja KPI-ohjauksen määritys sekä integrointi asiakkaan järjestelmiin operatiivisen toiminnan tuottavuuden, kustannustehokkuuden ja systemaattisuuden parantamiseksi
 • Ostokohteen tuki- ja hallintopalvelujen toimintamallien määritys ja kehittäminen sekä integrointi asiakkaan järjestelmiin johtamisen, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi
 • Ostokohteen henkilöstön muutosvalmennukset uusien toimintatapojen jalkautuksen varmistamiseksi
 • Ostokohteen päälliköiden ja –esimiesten johtamiskoulutukset laadukkaan ja kustannustehokkaan operatiivisen toiminnan varmistamiseksi
 • Ostokohteen tuotanto- ja verkko-omaisuuden hallinnan toimintamallien ja käytäntöjen määritys käytettävyyden parantamiseksi, kustannusten optimoinnin ja ennustettavuuden parantamiseksi sekä riskien hallinnan varmistamiseksi
 • Ostokohteen työn- ja resurssisuunnittelun toimintamallin määritys omien ja ulkopuolisten resurssien käytön tehostamiseksi
 • Ostokohteen hankinnan ja toimittajahallinnan kehitys kustannustehokkuuden parantamiseksi ja riskienhallinnan varmistamiseksi
 • Ostokohteen varastohallinnan kehitys kustannustehokkuuden ja riskienhallinnan parantamiseksi
 • Ostokohteen kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan IT-järjestelmien määrittely-, toimitus- ja käyttöönottovaiheen tukipalvelut järjestelmätoimituksen tarkoituksenmukaisuuden, toimivuuden ja projektikustannusten hallinnan varmistamiseksi